Elektromanyetik saçılma

Elektromanyetik saçılma, elektromanyetik dalgaların belirli bir yüzeyden yansımasına verilen isimdir. Bu yüzeyleri temel olarak 3’e ayırabiliriz. Bu yüzeyleri; süper iletken yüzeyler, empedans yüzeyler ve direnç özelliği gösteren(resistive) yüzeyler olarak adlandırabiliriz. Bunlar arasında, süper iletken yüzeylerden yansımanın mantığı, gelen tüm elektromanyetik dalgaların yüzey üzerinde ısı vs. herhangi bir güç kaybı yaşamadan olduğu gibi yansımasıdır.

Empedans yüzeylerden yansıma ise gerçek pratik hayattaki saçılmaya daha yakındır; çünkü empedans yüzeylerden yansımanın mantığında, bu yüzeye gelen dalgalar, enerjisinin bir kısmını yüzey üzerinde ısı olarak bırakır ve bu dalgalar belirli bir kayıpla yansır. Üçüncü yüzeyimiz olan direnç özelliği gösteren yüzeylerde ise empedans yüzeylerde olduğu gibi bu yüzeye gelen dalga yine enerjisinin bir kısmı ısıya dönüştüğü için belirli bir güç kaybıyla bu yüzeyden yansır; fakat bu yüzeyin özelliği olarak dalgaların bir kısmı da yüzeyin arkasına geçebilir. Karşıya geçen bu dalgalara taşınan(transmitted) alanlar adı verilir. Yani bu yüzey gelen tüm dalgaları yansıtamaz, bir kısmını geçirir. Bu durumda da toplam oluşan alanlar için genellemeyi

ut=ui+us

şeklinde yapabiliriz. Burada ut toplam alanı, ui gelen alanı (incident) ve us de saçılan alanı temsil etmektedir. Yani bu denklem bize, gelen (incident), yansıyan (reflected) ve taşınan (transmitted) tüm alanların toplam, o ortamdaki tüm alanların toplamını gösterdiği manasına gelir.  Kullandığımız bu yansıma tabirini saçılma olarak da isimlendirebiliriz. Özellikle yansıtıcının uç kısmında tam anlamıyla her yöne doğru bir saçılma görülür. Bu da bize antendeki monopol anten ışımasını yani her yöne doğru ışımayı temsil eder. Her yöne doğru ışımayı da bir nevi yansıma yerine saçılma ismiyle adlandırabiliriz.