Yapılarda Enjeksiyon Yöntemleri

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte mühendislik gerektiren yapıların onarım ve yapımında da yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Öyle ki insan yaşadığı müddetçe barınma ihtiyacı duyması nedeniyle her dönem yapılara gereksinim duymuştur. Her dönem inşa edilen yapılarda bazı farklılıklarla oluşturulmuştur. Zamanın koşullarına ve elde bulunan malzeme çeşitliliğine göre inşa edilmekte olan yapıların günün koşullarında onarımı yine teknolojik gelişmelerle sağlanabiliyor. Yapılarda enjeksiyon yöntemleri bu konuda verilebilecek en güzel örneklerden biridir.

Enjeksiyon Sistemleri Yapılara Nasıl Uygulanıyor?

 

Herhangi bir yapıda enjeksiyon sisteminin uygulanabilmesi için öncelikle yapının belli bir bölgesinin hasar görmüş ya da ana taşıyıcı sistemlerinde çatlak oluşmuş olması gerekir. Çatlak oluşmuş bölgede önceden bir inceleme yapılması gerekir ki bunun en önemli nedeni kullanılması gereken malzemenin tespitinin sağlanmak istenmesidir. Örneğin tarihi bir yapıda bağlayıcı malzemenin puzolan katkılı olma olasılığı nedeniyle tercih edilecek malzeme değişecektir. Bu nedenle çatlak içerisine uygulanacak harcın hazırlanması da farklılık göstermektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı enjeksiyon sisteminin uygulanacağı bölgeden numune alınarak önce laboratuvarlarda incelenir ve enjeksiyon yapılacak harç elde edilir. Sonrasında ise elde edilen bu harç bilinen ve genellikle hastanelerde kullanılan enjeksiyon araçlarına benzer araçlarla çatlağın içine enjekte edilir. Fakat enjeksiyon işlemi yapılırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle enjeksiyon yapılacak çatlağın tamamının harçla doldurulması istenmez. Çünkü enjeksiyon yapılmak istenen çatlağa ne kadar enjeksiyon verilirse verilsin hepsini kabul edecektir. Fakat verilen enjeksiyonun fazla gelen kısmını boşluklardan farklı yüzeylere atacaktır. Bu nedenle enjeksiyon sistemlerinin uygulanması sırasında belli aralıklarla işlem devam ettirilir.

 

Enjeksiyon Uygulamaları Nerelerde Yapılır?

 

Enjeksiyon uygulamaları yapısal çatlakları bulunan her tür yapıda uygulanabilir. Fakat yaygın olarak uygulandığı bölgeler yapının taşıyıcı sistemleridir. Yapının taşıyıcı sistemlerinde ortaya çıkan derin çatlakların statik açıdan tehlike arz etmesi durumunda özellikle kullanılmaktadır. Ayrıca yapının eski ya da yeni yapı olması önem taşımamakta olup uygulama tarihi yapılarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Enjeksiyon Yönteminin Güvenilirliği

 

Enjeksiyon yönteminin güvenilirliğinin ispatlanması için çok sayıda laboratuvar deneyi yapılmış olup deney sonuçlarının birçoğu olumlu sonuçlar vermiştir. Yapılan deneylerde enjeksiyon yapılan çatlakların bulunduğu taşıyıcı sistemlere kuvvet uygulanmış ve kuvvet karşısında taşıyıcı elemanın hareketleri gözlemlenmiştir. Tüm gözlemler not edilerek istatistik hale getirilmiş olup yapı elemanının enjeksiyon sonrasında deprem yüklerine karşı daha kararlı hareket ettiği kanıtlanmıştır. Benzer uygulamalar çok sayıda yapıda yapılmış ve sonuçların çoğunluğu olumlu çıkmıştır. Ayrıca aynı yöntemle çatlaksız yapı elemanlarına kuvvet verilmiş ve hareket istatistiği alınmıştır. İstatistik sonuçlarında çok sayıda taşıyıcı yapı elemanının enjeksiyon uygulanmış yapı elemanından daha karasız davrandığı gözlemlenmiştir. Bu durum enjeksiyon yönteminin deprem karşısında yapının en doğru şekilde davranması için uygulanması gereken tek yöntem olduğunu göstermemektedir. Fakat özellikle eski ya da depremden hasar görmüş yapılarda uygulanabilirliği kanıtlanmış bir yöntem olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür.