İnşaat Mühendisliğinde Su İtici Sistemler

Su itici son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkan ve çok sayıda yapıda kullanılarak başarı sağlayan bir sistemdir. Su itici sistemlerin amacı yapıdan suyu en kolay ve en güvenli şekilde uzaklaştırmaktır. Yapı için hayati önem taşımakta olan suyun yapıya verdiği zararlar bu sayede engellenmiş olmakta.

Su İtici Sistemlere Neden İhtiyaç Duyulur?

 

Su iticilere ihtiyaç duyulmasının en önemli nedeni yapıyı kötü etkilemekte olan suyu veya nemin minimuma indirgeme isteğidir. Çünkü yapı için su yıkılma ve çürüme nedenidir. Çok sayıda su yalıtımı uygulaması olsa da su itici sistemler son derece teknolojik olması nedeniyle son günlerde daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Ayrıca sistem çözüm odaklı olup kesin ve kalıcı çözümler getirmektedir.

Su İtici Sistemler Yapıda Nasıl Uygulanıyor?

 

Su itici sistemler her yapıya uygulanabilmektedir. Yapının yeni inşa ediliyor olması gerekmez eski yapılarda hatta tarihi yapılarda dahi uygulanması mümkün. Sistem uygulanmadan önce yapı çevresinde geniş bir inceleme yapılır. İnceleme sonunda suyun yapıya en fazla girdiği noktalar tespit edilir. Tespit edilen bu noktalara su giriş çıkışlarını kontrol eden cihazlar yerleştirilir. Bu cihazlar yardımıyla belli bir süre yapıya giren su seviyeleri tespit edilerek not edilir. Süre sonunda ise notlara bakılarak yapıya hangi noktadan ne kadar su ve nem girdiği tespit edilmiş olur. Sonrasında ise asıl su itici cihazlar bu noktalara yerleştirilerek suyun ve nemin yapıya girmesi engellenmiş olur. Sistemin çalışıp çalışmadığının kontrolü ise bir süre daha kontrol edilerek su iticinin çalışıp çalışmadığı denetlenmiş olur.

 

Su itici cihazlar suyun yeraltındaki hareketlerinin cihazlara verdiği etkileşim hareketlerinin tespiti ile çalışmaktadır. Bu hareketlerin titreşimleri cihazlara kayıt edilir. Elde edilen kayıtlar incelenerek suyun seviyesi ve hareket yönü tespit edilir. Sistemin güvenilirliği tamamen bilimsel ve teknolojik yollarla suyun ve nemin tespit edilmesinden geçmektedir. Bu nedenle su itici sistemler yapıdan suyun uzaklaştırılması hatta suya yaklaşmaması için kullanılan en teknolojik yöntem özelliğindedir.

 

 Su İtici Uygulamaların Faydaları Nelerdir?

 

Su itici malzemeler son derece hızlı ve kolay bir şekilde suyu yapıdan uzaklaştırdığı için yapıyı uzun süre korumaktadır. Basit yöntemler olsa da su yalıtımı sistemleri geçici çözümler olduğundan belli aralıklarla tekrar uygulanması gerekmektedir. Ayrıca basit yöntemlerle uygulanan yalıtım sistemlerinin imalat sonrası kontrolü mümkün olamamaktadır. Su itici sistemlerde ise yapının belli noktalarına yerleştirilen cihazlar sayesinde uzun süre kontrolü mümkündür.

 

 Su İtici Sistemleri Kimler Uyguluyor?

 

Su itici uygulamalar sektörde çok sayıda firma tarafından uygulanmaktadır. Uygulamanın sektör içindeki temsilcileri yetkin bir kadro ile ekip çalışması halinde sistemin kurulumunu sağlamaktadırlar. Kurulum yapılmadan önce sistemin uygulanacağı mekanın sahipleri ile toplantı yaparak uygulamanın detaylarını ve uygulanacak noktaları ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadırlar. Sonrasında ise uygulamanın ana karakteri cihazları yerleştirerek zaman içindeki kontrollerini sağlamaktadırlar.