Siber Güvenlik

Siber güvenlik kavramı haberleşmenin ön planda olduğu sistemlerde büyük önem arz etmektedir. Siber güvenliğin yeterince önemsenmediği sistemlerde manevi (itibar, prestij, vb.) kayıplardan başlayan ve maddi (parasal, ölüm vb.) kayıplara varabilecek boyutlarda zararlar meydana gelebilmektedir. Bu geniş yelpazede kişilerin sosyal medya hesaplarının çalınmasından, enerji santrallerinde çıkabilecek yangınlara varan örnekler rahatlıkla verilebilir. Bu örneklerin merkezinde genellikle insan faktörü bulunmaktadır. Dolaysıyla siber güvenliğin sağlanmasında ilk halka insan ve insandaki bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması olarak söylenebilir. Elbette bu farkındalık düzeyi yukarıda da bahsedilen örneklerden de anlaşılacağı üzere olay-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirildiğinde farklılıklar göstermektedir. Örneğin bireylerin yaşam kaybına sebep olabilecek olaylarda yetkili personelin farkındalık düzeyi ile yalnızca sosyal medya hesabını koruması gereken bir bireyin farkındalık düzeyi aynı olmamalıdır.

Teknik anlamda siber güvenlik saldırı ve savunma ana başlıkları altında incelenebilir. Ancak günümüzde yaşanan siber olaylardan da anlaşılacağı üzere saldırı gerçekleştirmek kolay fakat savunmak zordur.