Çerez Politikası

Çerezler nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi EngineeringTR.com da çerez kullanmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çerezler, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyası niteliği taşımaktadır. İnternet sitesine tekrar giriş yapıldığı takdirde bilgisayarın tanınmasını sağlar.

Çerezler, internet sitesine girişinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlanmasına yardımcı olur. Bir sonraki girişte kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.

İşbu Çerez (Cookie) Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://www.engineeringtr.com/ adresinin (“Site”) işletilmesi sırasında müşteri/site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Çerez (Cookie) Politikası’nda sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

EngineeringTR.com’un Çerez Kullanımı

https://www.engineeringtr.com/ adresine giriş yaparak EngineeringTR.com’un web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini kabul etmiş sayılırsınız.

EngineeringTR.com’un cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri aracılığıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda sitedeki bazı alanları düzgün kullanamayabilirsiniz.

EngineeringTR.com gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veyahut internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Yani bu Çerez Politikası’nda her zaman değişiklik yapılabilir. Çerez Politikası değiştirildiğinde sayfanın güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. İşbu politikayı belirli zamanlarda inceleyerek bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Hangi Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

EngineeringTR.com olarak https://www.engineeringtr.com/ sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla tamamen yasal bir şekilde kişisel verilerinizi Gizlilik Politikamızda da belirttiğimiz gibi işlemekteyiz. Bu amaçların en önemlileri şunlardır:

-Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, siteye giriş yapmış kullanıcının bilgilerinin ve arama sorgularının site tarafından hatırlanması

-Sitemizi analiz etmek ve sitemizin performansını güçlendirmek. Örneğin, sitemizin üzerinde çalıştığı optimizasyonu, sitemize giriş yapanların sayısının tespit edilmesi ve kullanım istatistiklerinin raporlanmasıyla birlikte kullanıcıların aradıklarını bulmalarını kolaylaştırmaktayız.

-Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, giriş yapan kullanıcıların ilgi alanlarına özel içeriklerin site içerisinde sunulmasını sağlamaktayız

-Reklamların etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızın, reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızın tespit edilmesidir.

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. EngineeringTR.com olarak, Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere mevzuata uygun şekilde şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı taraflar kişisel verilerinizi herhangi bir sunucuda saklayabilir.

EngineeringTR.com;

-Performans Çerezleri,

-Fonksiyonellik Çerezleri,

-Reklam Çerezleri olmak üzere 3 tür çerez kullanır.

Performans çerezleri, sitemizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Bu türdeki çerezler kullanıcıların siteyi nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar ve hataların tespitinde önemli rol oynar. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü kişilere verilemez.

Fonksiyonellik çerezleri, kullanıcıların özellik ve tercihlerini hatırlamamıza yarayan çerezlerdir. Toplanan veriler doğrultusunda kullanıcıya içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metindeki font boyutunu hatırlamamıza yardımcı olabilir. Bu tür çerezlere izin verilmeyen durumlarda sitemizdeki bazı bölümler kullanılamayabilir, kişiye özel özelliklerin kullanılmasını zorlaştırabilir ve tercihlerinizin hatırlanmasını engelleyebilir.

Reklam çerezleri, EngineeringTR.com’un bilgisi doğrultusunda genellikle sitedeki reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları şunlardır;

-Kişiselleştirilmiş reklamları göstermek

-Gösterilen reklam sayısını sınırlamak

-Reklamların etkinliğini ölçmek

-Giriş bilgilerinizi ve tercihlerinizi hatırlamak

Çerez Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çereze ilişkin tercihlerinizi özelleştirebilirsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca,

kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

-Noter kanalıyla Ankara adresimize gönderebilirsiniz.

-Ya da info@EngineeringTR.com adresine güvenli elektronik imzalı şekilde mail atabilirsiniz.