Cep Telefonları Nasıl Çalışır?

Cep telefonları son 20 yılda hayatın içine dahil olup iletişim için en yaygın kullanılan cihaz haline geldi. İletişim aracı olarak kullanılan cep telefonları teknolojinin ilerlemesi ile birlikte sadece konuşmak için değil sosyal medya bağlantıları, e-mail, sesli mesaj hatta bankacılık işlemlerinin dahi yapılabildiği bir sistem oldu.

Cep Telefonları Nasıl Çalışır?

Telefonlar ilk icat edildikleri dönemlerde kablolar yoluyla çalışmakta iken günün koşullarında kablosuz olarak çalışmaktadır. Kablosuz çalışmaları için ise GSM şebekeleri tarafından oluşturulan baz istasyonları kullanılmaktadır. Cep telefonlarının çalışması için mutlaka bir baz istasyonunun bulunması gerekmektedir. Baz istasyonu ya da direk denilen uydu aracıları yardımıyla sinyallerin uydulara aktarılması sağlanır. Uydulara aktarılan sinyal iletişimin sağlanacağı sistemin merkez istasyonuna ya da eğer iletişim sağlanacak yer bir telefon ise şebekenin baz istasyonuna aktarılır. Baz istasyonuna aktarılan sinyal bu defa hedef şebeke ya da merkeze ulaştırılır.

Cep telefonları ile iletişim sağlanırken genellikle sinyal kendisine en yakın baz istasyonunu tercih eder. Tabi ki bu baz istasyonunun telefonun GSM şirketine ait olması gerekmektedir. Ayrıca yüksek ve şehir dışından uzak bölgelerde iletişim zorlaşması ve telefonlarının çekim güçlerinin azalması buradan kaynaklanmaktadır. Çünkü telefon şebekesine ait baz istasyonunu bulmakta zorlanmaktadır. Hatta kimi zaman hiçbir şekilde baz istasyonu bulamadığı için telefonların şebekeyi bulamaması da mümkündür. Fakat son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesi ile beraber artık cep telefonları baz istasyonunu bulamamasına rağmen çekim gücünü minimum seviyede de olsa belli bir seviyede tutabilmeyi başarmaktadır.

Ayrıca teknolojinin ilerlemesi ile birlikte baz istasyonlarının sinyal yoğunluğu yaşandığı dönemlerde telefonların kilitlenmesi veya arama yapılamaması durumları ile de karşılaşılabilmektedir. Böyle durumlarda baz istasyonlarına ek antenler eklenerek ya da ek baz istasyonları kurularak bu problemde giderilebilmektedir. Böylece kesintisiz iletişim sağlanabilmektedir.

Cep Telefonlarından Sinyaller Nasıl Yayılır?

Cep telefonlarından baz istasyonlarına gönderilen sinyaller bir çeşit elektro manyetik alan oluşturan dalgalardır. Bu dalgalar doğal bir yolla oluşmakta olup yayılma hızları baz istasyonunun alıcılarının gücü ile sağlanmaktadır. Bu elektromanyetik dalgalar aslında günlük hayatta kullanılan hemen hemen bütün elektronik cihazların kullanım şeklinin bir gereğidir. Elektromanyetik dalgaların yayılma şekli ve hızı cihazların çalışma prensibini oluşturmaktadır. Elektromanyetik dalgalar çok fazla enerji yüklenerek daha gelişmiş sistemlerde de kullanılabilmektedir. Örneğin hastanelerde kullanılan röntgen cihazları bu yolla çalışmaktadır.

Cep telefonları ile yaptığımız birçok işlemin gerçekleşebilmesi için kullandığımız kablosuz Wİ-Fİ bağlantılarının sağlanması da yine elektromanyetik dalgalar sayesinde mümkün olmaktadır. Burada ise hedef merkez istasyon Wİ-Fİ bağlantısının sağlandığı şirketin istasyonudur. Benzer şekilde mobil uygulamalar yüklenirken ve kullanılırken de aynı yöntem kullanılmaktadır. Sadece değişen dalganın gönderildiği merkez istasyondur. Kısaca cep telefonlarının çalışması için izlediği yol öncelikle bağlı bulunan GSM şebekesinin baz istasyonu sonra ise sinyal gönderilmek istenen GSM şebekesi veya firmanın merkez istasyonudur.